Perkhidmatan Kami


Keupayaan Pengilangan kami termasuk: Pengacuan Blow, Pengacuan Suntikan. Kami menyediakan kos yang rendah, berkualiti tinggi, masa utama pembuatan plastik yang baik, serta pembuatan perkakas, pemasangan produk dan perkhidmatan rantaian bekalan yang lengkap.
Kami boleh membawa produk anda dari konsep ke penghantaran, atau hanya menawarkan sebut harga kompetitif pada produk sedia ada yang sedang disumber luar di tempat lain.
Kami menawarkan perkhidmatan rantaian bekalan yang lengkap jika mahu, dan boleh menghantar terus ke lokasi pelanggan anda.
Syarikat kami menggabungkan Sistem Pengurusan Kualiti untuk menyediakan dokumentasi terperincimengenai kebolehkesanan, serta menginsuranskan pematuhan kepada keperluan kualiti individu anda.